216 oversigt. Set fra N.
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38241
Sted- og lokalitetsnummer
040512-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Lerhøj, 3,5 x 22 m. Træ- og buskklædt i ager. Toppen græs- klædt. Tilgr. Gravning i NØ-side. Østlige højfod skråt af- skåret.

Undersøgelseshistorie

1896
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1896
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUrnefund i høj. Endvidere to høje sløjfede i nærheden. Fra en af disse fund af bronzesværd og urner.
1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund velbevaret Høi, 22 Meter i Tværmaal, 3,15 M høi. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Lerhøj" 3,5 x 22 m. Træ- og buskklædt i Ager. Toppen græsklædt. Tilgr. Gravning i NØ.Side. Østlige Højfod skraat afskaaret. [jvf. j.nr. 1327/58].
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Næstved MuseumVed genberejsningen (?) 1981 fremkom ved sb. 1 forarbejdet til en neolitisk flintøkse, tilgået NÆM.
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Siderne i gammel tid stærkt nedtrampede. Store dele af højsiderne (især mod øst) står stejlt og uden græs pga. fasaners virke. Mod nordøst henkastet flere m3 marksten. Aftale med ejeren, at stendyngen fjernes inden 1/4 82. Jeg søger at finde aftager for sten og giver i så fald besked. . Genbesigtiget 14/51982: Dynge af marksten ligger fortsat ved højen. Ejeren vil ikke selv fjerne dyngen og havnevæsnet ville heller ikke, oplyser han. Han har fået ny frist til 14/51983. Skal have erindringsbrev desangående. Mål: 4x20x19 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links