Højprofil, set fra nordøst
.
Fortidsminde set fra sydøst med strand
.
Fortidsminde set fra vest
.
Fortidsminde set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
331711
Sted- og lokalitetsnummer
080112-28
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.)

Original fredningstekst

En græsbevokset rundhøj, som af befolkningen kaldes "Lars Jens's Høj". Ca. en trediedel af højen er forsvundet ved skridning af den stejle strandklint ud til Store Bælt. I toppen er en gammel 10 m bred nedgravning, som synes ført til bunds. I sydfoden ses nogle randsten. Tværmål ca. 20 m, højde 4,50 m. (Bør ikke fredes, da det er et spørgsmål om tid, når resten af højen tages af havet). C-højen tinglyst 1989 med følgende tekst: Høj. 4 x 22 x 17 m. Græsklædt med buske. Den østlige tredjedel er styrtet i Storebælt.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Øster Have ("Ottes Have") er lige ved Hegnet mod Snave og lige ved Kysten en del af en opkastet Høj, ved Foden ses i Overfladen Sten, der rimeligvis ere en del af en hel Stenkreds. Omtr. Halvdelen af Højen er i Mands Minde bortrevet af Hav og Vejr, og for omtr. 100 Aar Siden skal der være blevet pløjet mellem Højen og Kysten.
1884
Diverse vind og vanderosion - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDele af højen bortrevet af hav og vejr.
1931
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFå meter fra højen findes i klinten trækulslag og ildskørnede sten.
1938
Diverse sagsbehandling - Fyns StiftsmuseumFSM ønsker at foretage en undersøgelse af højen.
1938
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn græsbevokset rundhøj, som af befolkningen kaldes Lars Jens' Høj. Ca. en trediedel af højen er forsvundet ved skridning af den stejle strandklint ud til Store Bælt. I toppen er en gammel 10 m bred nedgravning, som synes ført til bunds. I Sydfoden ses nogle randsten. Bør ikke fredes, da det er et spørgsmål om tid, når resten af højen tages af havet. Tværmål ca. 20 m, højde 4,50 m.
1953
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI toppen en 10 m bred gammel nedgravning.
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM forespørger om FSM vil foretage en undersøgelse af højen.
1960
Diverse sagsbehandling - Fyns StiftsmuseumFSM mener ikke, at en undersøgelse af højen vil give noget resultat pg.a. dennes dårlige bevaringstilstand.
1973
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1973
Museal besigtigelse - Fyns Stiftsmuseum
1974
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1974
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor velbevaret ældre bronzealders høj med spor af rende ind fra vestsiden, ca. 3/5 står stadig, resten skredet ned i havet. Der er to højfaser at se i skrænten. Til den yngre høj hører en randstenskæde. Fra den går en vandret stenlægning mod nord i ca. 1,5 m' bredde i bunden af højen. Jvf. tidligere korrespondance NMI j.nr. 573/31, 879/38 og 499/61.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 4 x 22 x 17 m. Græsklædt med buske. Den østlige tredjedel er styrtet i Storebælt.
2004
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Privat opsamling - Østfyns MuseerPå stranden nedenfor højen blev der opsamlet to korroderede bronzefragmenter, heraf den ene antagelig fragment af kniv. I højprofilen kunne der skimtes yderligere bronze der stak ud af den eroderede højprofil.
2014
Museal udgravning - Østfyns MuseerVed en mindre undersøgelse, fremkom der dele af et gravleje med kistespor af træ, der var bevaret omkring størstedelen af et fuldgrebssværd fra ældre bronzealder periode II.
2016
Museal forundersøgelse - Østfyns MuseerØstfyns Museer har med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til erosionstruede anlæg foretaget en undersøgelse af den fremeroderede højprofil i Lars Jens’ høj. Højen er under konstant nedbrydning og bevaringsforhold samt højens konstruktionselementer ønskes klarlagt med henblik på en vurdering af mulighederne for eventuelle videre regulære udgravninger i højen. Undersøgelsen påviste at højen har haft minimum tre gravanlæg. Den er udvidet af flere omgange. Den centrale del er tørveopbygget, muligvis af vådbundstørv – og med meget gode bevaringsforhold. Den tørvebyggede kerne er dækket af en eller muligvis to skalkonstruktioner som det også kendes fra storhøje. Højen har været omgivet af en stenbrolægning og en randstenskæde.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links