Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
33173
Sted- og lokalitetsnummer
080112-33
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 20-2-1924, fru Ada Kiær som værge for baron C.F.S.V. Iuel-Brockdorff. En høj med rester af en jættestue, 2,5 m x 20 m. Kammeret 4,40 m langt i nordøst-sydvest, 1,80 m bredt, 0,50 m højt; mod nordvest 4 bæresten på plads, mod sydøst 1, hvorpå enden af en dæksten hviler. Højens overdel afgravet i ældre tid; foden rundtom afpløjet med 0,50 m høj brink. Tilstand 1953: som deklarationens.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØst for "Tornehøj" [sb.31] ligger en rundagtig Højning, hvori maa have staaet et Stenkammer. Paa Højningens nordlige Kant ligger en omtr. 5' bred, 5'-6' lang, paa den indadvendte Side flad Sten, hvis ene Ende hviler paa Jorden, den anden paa en stor utilhuggen i Jorden staaende Sten, den først nævnte Sten er formentlig en Overligger, paa Oversiden er nogle Ridser, der dog vist nok ere naturlige. Umiddelbart bag disse Sten staar 4, i Jorden rejste store Stene, nær ved ved hverandre, gaaende i sydvestlig Retning. (Tegning af Mejborg i ant.-top. Arkiv.) Mellem de to nævnte Højninger skal der have været en Stensætning (Randsten omkring de to Kamre? det hele Rester af en Langdysse?) [sb.33A-B].
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn høj med rester af en jættestue, 2,50 x 20 m. Kamret 4,40 m langt i nø.-sv., 1,80 m bredt, 0,50 m højt modt nv. 4 bæresten på plads, mod sø. 1, hvorpå enden af en dæksten hviler. Højens overdel afgravet i ældre tid, foden rundtom afpløjet, med 0,50 m høj brink. Fredl. 1924. Højene 33a-b udviste i 1953 ovennævnte tilstand.
1953
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjens overdel afgravet og højfoden afpløjet.
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2004
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links