F33173+33174-2.jpg
.
F33174.jpg
.

Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
33174
Sted- og lokalitetsnummer
080112-33
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 20-2-1924, fru Ada Kiær som værge for baron C.F.S.V. Iuel-Brockdorff. En høj med væsentlig jorddækkede dele af en jættestue, 2,30 x 18 m. Kammeret 5,70 m langt i øst-vest, 1,40 m bredt; be- varet er den østre halvdel samt af den vestre en bæresten i nordsiden. Af gangen (i retning mod syd) står de inderste 2,20 m. Højens vestre halvdel bortgravet til 1,20 m's højde. Tilstand 1953: som deklarationens.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRuiner af en jættestue. En af de nedstyrtede overliggere har 5 skålgruber.
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid...260' øst for disse Levninger [sb.33A] ligger en anden Højning [sb.33B], som omgiver et til Dels bevaret Stenkammer (Levning af en Gangbygning?). Indgangen til Kammeret er nu i S.V., det er 7' langt, 2'-3' højt, 3'-4' bredt, mod S.Ø. staa 2, mod N.V. 2 Sidestene, paa hvilke 4 Stene 2 Overliggere hvile, og mod N. danne en større og flere mindre Sten en Væg. Kammeret er endnu for det meste dækket af Jord, kun den ene Overligger og Gjennemskæringsfladen mod S.V. ligger aaben, paa begge Sider af Kammeret ses en Stensætning af meget store Sten, parallele med Kammerets Sidesten og udfyldte med større og mindre Tværsten. Uden for Kammerets Indgang ligger flere store Sten, paa en, rimeligvis en Overligger, ses tydlig en halvkugleformig Fordybning, der sikkert maa være kunstig dannet, og nogle svagere og mindre regelmæssige skaalformige Fordybninger der vist nok kunne være naturlig dannede. (Tegning af Mejborg i ant.-top. Arkiv.) Mellem de to nævnte Højninger skal der have været en Stensætning (Randsten omkring de to Kamre? det hele Rester af en Langdysse?) [sb.33A-B].
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDe øst for "Tornehøj" staaende Rester af en Stenaldersgrav har jeg ved et senere Besøg faaet en anden Anskuelse af end den i Herredsberetningen meddelte. Beskrivelsen maa lyde saaledes: .. paa en Højning staa Rester af en Jættestue. Af Gangen, fra NØ-SV, er bevaret 4 Sidestene, 2 paa hver Side, og 2 paa disse liggende Overliggere, Gangen er omtr. 7' lang, 2-3' høj, 3-4' bred. Af Kammeret er bevaret Indgangssiden (iSV), dannet af 5 store Sten, afstoppede med større og mindre Udfyldningssten, og ud fra hver Ende af Indgangssiden staar en af Kammerets Gavlstene. Kammerets Længde kan herefter ses at have været c. 23'. [skitse].
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn høj med væsentlig jorddækkede dele af en jættestue, 2,30 x 18 m. Kamret 5,70 m langt i ø.-v., 1,40 m bredt., bevaret er den østre halvdel samt af den vestre en bæresten i nordsiden. Af gangen (i retn. mod syd) staar de inderste 2,20 m. Højens vestre halvdel bortgravet til 1,20 m's højde. Fredl. 1924. Højene 33a-b udviste i 1953 ovennævnte tilstand.
1953
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjens vestre halvdel bortgravet.
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2004
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links