Dysse set fra sydvest
.
Fortidsmindet set fra syd
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
33175
Sted- og lokalitetsnummer
080112-25
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 2-3-1885, godsejer R. Juel, Hverringe. Afmærkn.: MS 1888 En fritstående dysse dannet af 3 bæresten og 1 dæksten. Ved berejsningen i 1953 synes overliggeren at være noget for- skubbet. Fredningsstenen i vestsiden bør graves længere ned og afstives, da der er pløjet nær til den.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI samme Marks nordlige Del er en Dysse, paa højt liggende Jordsmon, men ikke omgiven af nogen nu kjendelig opkastet Høj, i det der pløjes lige ind til Dyssen. Denne bestaar nu af 3 Bærestene: 1 i S.Ø., 1 i N.V. (hver omtr. 6 1/2' brede, 3'-4' over Jorden, 1 i N.Ø. (ganske uregelmæssig), og en paa disse 3 Stene hvilende Overligger, der er temmelig glat paa Oversiden, 4'-6' bred, men nu kun omtr. 4' lang, saa at den kun dækker omtr. Halvdelen af Kammeret, den er skjørnet og paa flere Steder revnet. I S.V. er Kammeret aabent. (Tegning af Mejborg i ant.-top. Arkiv).
1884
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDer pløjes lige ind til dyssen.
1886
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn fritstående dysse dannet af 3 bæresten og 1 dæksten. Fredl. 1886. Ved berejsningen 1953 synes overliggeren at være noget forskubbet. Fredningsstenen i vestsiden bør graves længere ned og afstives, da der er pløjet nær til den.
1953
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverliggeren synes forskubbet.
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2004
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en fritliggende dysse, der ligger i dyrket mark. På fortidsmindet ses fra højfod til dysse et af dyr nedtrampet 40 cm bredt areal.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links