Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322124
Sted- og lokalitetsnummer
030104-1
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Nordenhøj (Loddenhøj). Høj med to jættestuekamre. Græsklædt ved agerskel. I det vestlige kammer, der er uden dæksten, vokser et æbletræ. NMI: (Restaureret 1940, seværdig).

Undersøgelseshistorie

1858
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Omkreds 90 al. Spores at have været omsat med en Kreds af tæt sammenstaaende Sten, men er nylig bleven meget ødelagt, idet Størstedelen af Jordudfyldningen er bortført. Paa Toppen en stor Steen, som synes at være Overligger paa det i Dyssen skjulte Gravkammer. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1858
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo flade i Randen meget beskadigede Høje [sb1-2] der hver indeslutter to sammenbyggede Gangbygninger, der ikke ere udgravede men af hvis Sidestene og Dækstene endel ere sprængte og bortførte. Den nordre, "Loddenhøj" tegner sig saaledes: [plan]. Indgangene til Kamrene vende i forskjellig Retning, det østre Kammer er efter Dækstenen c. 9 ' l. 6' br., det vestre endnu større. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1881
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Nordenhøj" (Loddenhøj). Høj med to Jættestuekamre, græsklædt ved Agerskel. I det vestlige Kammer, der er uden Dæksten, vokser et Æbletræ. (Restaureret 1940, seværdig).
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Loddenhøj"/"Nordenhøj" Høj med 2 pænt bevarede jættestuekamre. Højen 1,8 m. høj. Gangenes åbning vender mod S. Kammeret i Ø: 6 gangsten, hvoraf to med overligger. Lidt (restaureret) tørmur. 2 karmsten ved åbning til kammer. 1 flækket overligger på plads. 8 bæresten. Kammeret i V: 7 gangsten, hvoraf to med overligger. Overligger i kammer mangler. 6 bæresten i kammeret. Højen er ved at vokse til med hyld, højt græs og brændenælder, der burde holdes nede. Adgang ad skel. ** Seværdighedsforklaring ** Ret seværdig dobbelt-jættestue, der tydeligt ses fra vejen og som nu er ret tilgængelig. De gode adgangsforhold og den landskabelige virkning gør stedet velegnet til skiltning. På Kalundborg Museum opbevares fund fra stedet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1984
Privat opsamling - Kalundborg Museum
1984
Anden transaktion om genstand - Kalundborg MuseumKlbg.Mus.E.S. 331, lancetf. Dolk, Flad Skafttungepil (343), 3 runde Ravperler, 2 gennmb. Hundetænder (360-61).
1993
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorI rundhøjens østlige dyssekammer blev den flækkede dæksten flyttet til en mere stabil plads. Den afspaltede del af stenen blev ikke passet sammen i bruddet men placeret, så den lukkede optimalt for kammeret. En dæksten, der formodentlig hører at høre til den inderste del af gangen, blev flyttet, så den dækkede et større hul i kammerets loft. En flækket bæresten i østkammerets gang blev sikret ved montering af en rustfri stålspindel. Tørmurene i de to dyssekamre og gange blev afrenset og restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Gulvene i de to dyssekamre og gange blev oprenset for nedfalden højfyld og dækket med et lag nøddesten. Den opgravede højfyld blev fordelt ud over højen, så den skjulte dækstenene, og tilsået med græs. For at holde på højfylden ved det vestlige kammer blev der lagt et bælte af marksten og fliser fra den nordlige side af gangen ud til højfoden. Se beretning.
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin dobbeltjættestue med informationstavle.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links