oversigt, set fra øst
.
oversigt, set fra NV
.
oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30232
Sted- og lokalitetsnummer
030404-44
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Lundshøj" 3,5 x 15 (N-S) x 20Ø-V). Stærkt afgravet på alle fire sider, således at der snarest er tale om en, ganske vist ret anselig højrest. SV i højen og noget over midten ses en del koltringer, vel af en stenkerne. Østsiden stærkt aftrådt af kreaturer og det samme gælder hæjfoden. Begge steder uden bevoksning. Iøvrigt ses kreaturtramp over hele højen. Græsgroet. I ager.Talt med ejerens kone, der lovede at en tråd skulle blive sat om højen.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer har ligget 2 [sb.44-45] af de 3 Lundshøje (se [sb.9]). I den nærmeste ved Gaarden [sb.44], hvoraf en ringe Rest staar tilbage er fundet Urner og enkelte Stk. Bronze, hvoraf en "Brystnaal" med fladt rundt Hoved mindes. Bevoksning: 1983: Græs
1874
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Lundshøj", 3,5 x 15 (N-S) x 20 m (Ø-V). Stærkt afgravet paa alle fire Sider, saaledes at der snarest er Tale om en, ganske vist ret anseelig, Højrest - SV i Højen og noget over Midten ses en Del Koltringer, vel af en Stenkærne. Østsiden stærkt aftraadt af Kreaturer og det samme gælder Højfoden. Begge Steder uden Bevoxning. I øvrigt ses Kreaturtramp over hele Højen. Græsgroet. I Ager. Talt med Ejerens Kone, der lovede, at en Traad skulde blive sat om Højen.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLundshøje. Højen måler ca 3,5x20x15 m, i Ø-V'lig retning. Den er meget afgravet, så midten fremstår som en lidt uregelmæssig aflang kam, nu helt græsklædt, dog enkelt mindre træ ved højfod mod V. Den ligger ca 50 m fra Lundshøjsgård, Ingen markvej nær højen. Den ligger højt i terræn ved skråning ned mod Lammefjorden. Se også 3023.3 (ang. navn). Traf ikke ejer hjemme. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj (uregelmæssig form ses ikke på afstand), højt i terræn ved skråning ned mod Lammefjorden. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links