Oversigtsbillede af højen set fra NØ
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
330518
Sted- og lokalitetsnummer
190208-74
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Den oprindelige C-høj er fjernet. Affredet som fredet fortidsminde ************************************************ "Midthøj", 2,5 x 22 m. Helt ødelagt af 4 store gravninger i midten og siderne. Østsiden stejlt afgravet i 2 m's højde, også nordsiden ujævn.

Undersøgelseshistorie

1907
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2.50 M. høj, 22 M. i Tværmaal. I Top en tragtformet, 4 M. vid, indtil 2 M. dyb Nedgravning. Sideoverflade mod NV. uregelmæssig, ellers velbevaret. Tæt til S. et Vejspor. Lynggroet. Liggende i Hede.
1907
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Midthøj", 2,5 x 22 m. Helt ødelagt af 4 store gravning i midten og siderne. Østsiden stejlt afgravet i 2 m højde. Ogsaa nordsiden ujævn.
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEnkeltgravsøkse fra Greengaard, Ribe a. Fundet i fyld i overpløjet høj, undersøgt d. 21-26/7-1958 for NM ved Dorthe Hansen fra hvem beretning med to tegnede plancher og to fotografier af d. 17/2-1959. Brev fra ejeren Chr. Mortensen, Grene pr. Glejbjerg, af d. 8/5-1958. NM jour. nr. 1408/58. NM 48041a [enkeltgravsstridsøkse] er fundet i fylden nær midten af højen sb. 74, Greengaarde, Åstrup s., Gørding h. Sandsynligvis stammer den fra centralgraven, jvf. beretningen.
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKorrespondance ml. lodsejer Chr. Mortensen og N01, hvorunder tilladelse til sløjfning af den frigivne højrest (Midthøj), på matr. nr. 4 ø af Greengårde, gives.
1958
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM modtog gennem pastor Høgsbro meddelelse om, at højen sb. 74 i Åstrup s. var ved at blive fjernet, og at man under arbejdet hermed var stødt på en stenlægning. Dette gav anledning til at en delvis udgravning af højen blev foretaget af Dorthe Hansen d. 21-26/7 1958. Ved undersøgelsens påbegyndelse var hele den øverste del af højen blevet fjernet af en traktor med slæbeskovl. Ved højens midte var der antageligt fjernet 1 m. jord. Mod Ø var højen bortgravet indtil ca. 4 m. fra højens midte og stod her ret stejlt. Kun mod V og N kunne den opr. højfod iagttages. Udgravningen bestod i afgravning af en ca. 2 m. bred og 4 m. lang grøft igennem højens centrum i N-S retning. Den stenlægning, som havde givet anledning til undersøgelsen, viste sig hurtigt at være del af en moderne forstyrrelse i midten af højen. Hele centralpartiet af højen var ødelagt af en stor nedgravning, som gik til ca. 0,5 m. under højbunden. En urørt centralgrav kunne således ikke erkendes. Bortset fra en mindre grube med brændte ben nær højbunden sås ikke spor af grave. En stridsøkse af enkeltgravstype blev fundet i højfylden nær den store nedgravning i midten af højen, ca. 1 m. over højbunden, og lå således ikke på sin opr. plads. På højbunden fremkom envidere i alt 11 stolpehuller, som havde omkranset den indre høj, der har haft en diam. af ca. 12,0 m. (NM A 48041a).
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerHøjen blev udgravet i 1958.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links