Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262931
Sted- og lokalitetsnummer
010408-36
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 18 m. Flad; i toppen lav sænkning, omgivet af lav vold. I den står en stor sten på en brolægning af mindre sten. I højoverfladen er mange sten.

Undersøgelseshistorie

1875
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGaardeier Otto Mathiesen meddelte mig fremdeles, at der paa hans Mark, Matrno. 8a, havde ligget en stor Høi,"Munkhøi", som ved Foden havde et Omfang paa 160-200 Fod og var 14 Fod høi. Den bestod af Muldjord, blandet med Haandstene, og sløifedes i Aaret 1873. Midt paa dens Bund stod 3 Leerkar, hvoraf 2 indsendtes til Museet for nordiske Oldsager, og over dem forekom en Dynge Haandstene, der udgjorde vel en 12 Cubikfavne. Rundt om i Høien stod 7 Leerkar i en Dybde af 2-3 Fod, og i den sydvestlige Side Forekom i 1 Fods Dybde et Leerkar, som indsendtes til Museet. I Karrene laa brændte Been og i flere af dem desuden Smaasager af Bronze. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer
1884
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTomt af stor Høj, "Munkehøj", Diam. 16-17 m, H. 1/3-2/3 m. I Ager.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Munkehøj". Høj, ca. 1,5 m høj. 20 m (Ø-V) x 18 m (N-S) Flad høj, der nærmest er en smule konkov i toppen. I den nordlige side stikker flere, ca. 15-20 cm store sten frem. Græstørven er her noget nedtrådt af kreaturer. I vestsiden ligger flere marksten henkastet. I den nordvestlige del af toppen er et mindre hul på knap 1 m2. En meget stor sten fra dyssekammer el.lign. ligger frit fremme på højkant oven på en mindre brolægning af mindre kampesten. Stenen ligger på den nordlige halvdel af højen. Højen er hegnet mod kreaturer med el hegn, men dette er sat ca. 1 m oppe ad højsiden. Bevokset med græs og enkelte løvtræer (birk, elm, røn, hyld) Ligger frit i ager. I følge 4 cm kort skal der på stedet være en grusgrav el.lign., men det der er ingen spor af i terrænnet. Tilhører Munkehøjgård i Borsholm. Bedt om at opkastede marksten bliver fjernet, og at kreaturhegn bliver flyttet længere ud mod marken. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,5 x 18 m. Flad, i toppen lav sænkning, omgivet af lav vold. I den står en stor sten på en brolægning af mindre sten. I højoverfladen er mange sten. [I 1990 blev fredningsnummeret ændret fra 2629-15 til 2629-31. Denne ændring er også foretaget under sag 8].
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links