Fortidsminde set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38141
Sted- og lokalitetsnummer
080209-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

En gravhøj, "Nålehøj", tværmål i Ø-V 22- 24 m, højde ca. 4,25 m målt fra nordsiden; vestfoden er afskåret og står som en eftergroet brink, 1,0-1,5 m høj. I toppen ses en af- lang nedgravning, som i Ø-V er 6-7 m lang, 4-5 m bred. Syd- foden dækkes af et bevokset skeldige, som også synes at have afskåret noget af højfoden. Anselig; græsklædt i ager, bevokset med enkelte graner og unge frugttræer; ligger i markens sydside ved skellet til nabolodden.

Undersøgelseshistorie

1773
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1773
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDer fandtes først oven i Jorden en Urne med Aske, Jord og Been. Længere nede i Høien en Mængde opstablede Kampestene, under dem fandtes et forfulnet Sværd af Kobber-Malm, og meget store Menneske-Been, samt en lille bitte Potte af en grov Dannelse, skjev til alle Sider. Samme Potte fik en Præst der i Nærheden. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Nålekrat/-træer"Naalehøi" en større Høi, hvoraf der er nogle Rester tilbage. Høien skal have været 60' til 70' i Tværmaal, c 2' høi. I ovennævnte Avis [Odense Adresse Contoirs Efterretninger 13 Aug.] omtales Udgravning af Naalehøi. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn anselig gravhøj, "Nålehøj", i markens sydside ved skellet til nabolodden. Græsklædt i ager og bevokset med enkelte graner og unge frugttræer. Tværmål i ø.-v. 22-24 m, højde ca. 4,25 m målt fra nordsiden. Vestfoden er afskåret og står som en eftergroet brink, 1,0-1,5 m høj. I toppen ses en aflang nedgravning, som i ø.-v. er 6-7 m lang, 4-5 m bred. Sydfoden dækkes af et bevokset skeldige, som også synes at have afskåret noget af højfoden.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen er tæt bevokset med nåletræer og krat.- Så tæt, at der ikke er lys til bundvegetation. Højen ligger i skel og dens S-lige del er forlængst pløjet ned, men N for skellet er en imponerende del af højen bevaret. Der pløjes for tæt på højen, hvilket bør påtales. Jeg kunne i det tætte krat ikke se den i deklarationsteksten nævnte nedgravning. ** Seværdighedsforklaring ** Flot høj med enestående beliggenhed - dels ses den viden om og dels er der en fantastisk udsigt fra den. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Nålekrat/-træer
2006
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links