Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
201727
Sted- og lokalitetsnummer
140119-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, dem vestlige af "Nonhøje", 2 m høj 12 m i diameter; S-siden i mergel- grav, overfladen omrodet; kratbevokset i ager. Aflysningsdokument pr. 6. september 1989. Højen eksisterer ikke længere.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen vestlige af "Nordhøje". Paa Mtr. No 36i findes to Høje, som kaldes Nordhøje. Formodentlig har de faaet dette Navn, fordi de ere de nordligste i Ramten Hede. Den vestlige er kun en mindre Høj, hvis Randstene ere bortførte for en deel Aar tilbage, desuden er der aabnet en stor Mergelgrav fra Sydvest imod den, saa at den snart vil være sporløst forsvunden. Højen er saa gjennemgravet efter Steen, saa den er ganske forstyrret. Jeg tvivler næsten ikke paa, at den i sin Tid, før nogen nulevende kan huske, har havt en Stendysse. Enkelte Flækker, som jeg fandt ved de midterste Gravninger, tyder ogsaa hen herpaa. Der vides ikke at være gjort noget som helst Fund. Højen er lyngbevokset. Mtr. No 36i tilligemed omliggende Egn har været bevokset med Skov, hvilket ogsaa sees af Udstykningskortet fra 1794.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, den vestlige af "Nonhøje", 12 m i Diameter, 2 m høj, S-siden i Mergelgrav, Overfladen omrodet, kratbevokset i Ager.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen er forlængst fjernet.
1989
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links