Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20154
Sted- og lokalitetsnummer
141019-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 3 x 23 m. Top indsænket, smal grøft tværs over højen i NØ-SV. Over- fladen iøvrigt noget ujævn. Græsklædt med enkelte træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNyllehøj, Floes Skov, Virring S, Sønderhald H, Randers A. Indtil ved Aaret 1876 var Højen smukt formet og afrundet med en fladagtig Steen svagt fremtrædende i Toppen, men da Ejeren, Grev Scheel til gl. Estrup, gav Jernbanearbejderne Lov til at tage Steen der, viste det sig, at Stenene var en vældig Overligger, der blev løsgravet, sprængt og brugt til Steenkister under Randers-Ryom Banen. Meddeleren siger, at der førtes over 20 Læs bort af denne ene Steen. Om Stenen havde Fordybninger eller indhuggede Mærker, lagde han ikke Mærke til. Meddeleren, Skovfogeden, har ingen Mening om der var Bæresteen eller ej, men af Arbejderne siger, at der var 5 eller 6, og at de saa meget tynde ud, hvorfor man lod dem staa. Samtlige Øjevidnere ere enige om, at Fodsteen og Bæresteen ikke blev rørt, og at Kammer og Gang, om saadant findes, endnu er urørt, thi Højen var ubrudt den Gang Arbejdet begyndtes. Nu er Højen beplantet med Gran undtagen paa Toppen, som Skovfogeden har ladet jævne til en Flade. Nyllehøj er 72' i Gjennemsnit og 7 a 8' høj. Floesskov er et meget besøgt Forlystelsessted for Randers og Omegn, og Højen ligger tæt til Festpladsen. Det foreslaaes derfor at lade Gravkammer og Gang undersøge og rydde ligesom med Runddyssen i Thaastrup Skov. Bevoksning: 1988: Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 3 x 20 m. Top indsænket, smal Grøft tværs over Højen i NØ-SV. Overfladen iøvrigt noget ujævn. Græsklædt med enkelte Træer i Skov. 9/12-481948: ingen sten synlige. Høj endnu anseelig. Bevoksning: 1988: Løvtræer
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk høj med flad, svagt fordybet top og en gammel sti - noget nedslidt i højsiderne - førende over toppen VNV/ØSØ. 5 m. N for højen en gl. råstofgrav. Højryggede agre V for højen. Bevoksning: 1988: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Grøften går NØ-SV over højen. Bevokset med blandede løv- og nåletræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links