Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34201
Sted- og lokalitetsnummer
030209-39
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 4/7 1918, husmand Emil Rikardt Hansen. Dipl. Afmærkn.: MS 1922, TH. Gravlund. Dyssekammer af 4 bæresten, 1 dæksten.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmtrent ved Foden af en Skrænt findes et sammenskredet, fritstaaende Gravkammer. Dette som ligger i Retn. VNV-ØSØ, har været sat af 5 store Sten, som alle endnu findes, men enten indvæltede eller itukløvede, dets Længde og Bredde kan saaledes ikke angives. Ovenpaa Kammerstenene ligger den 7' lange Dæksten. Efter ovennævnte Indberetning fra 1808 maa det antages, at Kamret oprindelig har hørt til en Runddysse, idet det siges, at der i en afstand af 4 Alen rundt om Kamret stod en Række Sten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer fundet stor kraftig Flækkekniv og to Skiveøkser (Gravlunds Samling). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse, 1 x 8 x 4 m, på højrest. Højresten måler ca. 0,3 x 8 x 4 m i Ø-V'lig retning. På vestenden er kamret, med 4 ? forskubbede bæresten til en aflang mindre kiste i Ø-V'lig retning, måltagning umulig, da den er dækket af større ret flad dæksten, der hælder LIDT mod S. Der findes en del marksten på højen, der er ret tæt tilgroet med buskads på midten, græs i siderne, firkantet afpløjet. Marksten af ældre dato. Sten rager ca. 0,7 m op. En bæresten mod V ser kløvet ud, nogle af stenene på højen måske fra kammer/randsten, derfor ikke bedt ejer fjerne sten. Den findes på skråning, nær kysten, ca. 170 m fra markvej og 500 m fra ofentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse på skråning, nær kysten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links