Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
36213
Sted- og lokalitetsnummer
040307-76
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/6 1873, skænket til fredning af hofjægermester A. Bech til Valdbygard. Afmærkn.: MS 1893, ved løjtnant Lassen. Høj, 1,25 x 15 m. Ø for toppen en stor, oprejst sten. Efter besigtigelse 1962: Høj, ca. 1,5 m høj og ca. 25 m i tværmål. På top en stor oprejst stenblok. Granitfrednings- sten anbragt nederst på siden mod vest.

Undersøgelseshistorie

1888
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 1/2' høj, 50' bred med en opret Sten 17' fra Højens Østside. Stenen, der kaldes "Saltstenen", er c. 4 1/2' høj, c. 3 1/2' bred. Fredlyst under 17 Juni 1873. Se Planche 50. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 1/4 x 15 m., øst for Toppen en stor, oprejst Sten.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid15 m SSØ. derfor skal der have ligget en stensat Grav. Flintdolk.
1974
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Museal udgravning - Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Den måler ca. 1,25 x 15 m med en lidt diffus fod. Ser nogenlunde jævnt rundet og hvælvet ud. Der står en stor sten lidt NØ for midten, rager ca. 1,40 m op. Findes i have -højen er vildt voksende i have, bygningen velholdt. Findes ret skjult af bevoksning i have, ca. 10 m fra landevej. Ejer: Uffe Hansen (talte med rengøringsdame) Bildsøvej 175 Slagelse Bevoksning: 1984: Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links