Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281216
Sted- og lokalitetsnummer
160506-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Anselig høj, 3,2-3,5 x 27-28 m, i toppen sænkning efter gammel udgravning. Flere rævegrave. Siderne noget ujævne, i øvrigt velbevaret. Ved foden i vest ses enkelte større og mindre sten. Bevokset med græs, fyrretræer og buske, i ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 13' høj, 70' i Tværmaal. I Aaret 1890 gravedes i Højen, og i Toppen findes et tragtformigt 6' dybt Hul. Der fandtes et Par Lerkar og noget Bronze. Højen er nu beplantet med Fyr.
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig høj, 3,2-3,5 x 27-28 m, i toppen sænkning efter gammel udgravning. Flere rævegrave. Siderne noget ujævne, iøvrigt velbevaret. Ved foden i vest ses enkelte større og mindre sten. Bevokset med græs, fyrretræer og buske, i ager.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Mange rævegrave over hele højen, som er helt tilgroet med brombærkrat. I S-siden en vindfælde, der har revet et hul op, som antagelig vil blive benyttet af ræve. Mange træer på højen, en del er udgået og vil snart falde. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, affladning af top. Bevoksning: Træer, krat. Foto: S/H 06.41.79-V. F 07.64.79-V.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs og hyld på nordsiden og hyld og brombær på sydsiden. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links