Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35252
Sted- og lokalitetsnummer
040214-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Forstyrret dysse i lav, flad høj 1 x 10 x 15 m. I midten større tilgroet nedgravning, hvori ses 2 store sten. Kam- mer antagelig ryddet. Ved højens fod ses 5 større sten. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.9. Øst for foregaaende [sb.19] og nordlig for Gaarden findes en uregelmæssig rund Høining, 20 Skridt i Tværmaal og 5 Fod høi. Fem store Sten, Randsten og Levninger af en stensat Kiste, findes endnu paa Stedet, men Mindesmærket er saa ødelagt, at dets oprindelige Form ikke kan bestemmes. Bevoksning: 1983: Græs
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo [sb.5-6] forstyrrede Dysser ..... - den vestre [sb.5] ligeledes en flad Høj med nogle større stene uden bestemmelig Orden. - Paa S.M.Beyers Kort findes omtr. her Mærket Mærket for "Offersted". Bevoksning: 1983: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForstyrret Dysse i lav, flad Høj, 1 x 10 x 15 m. (Ø.-V.). I Midten større tilgoet Nedgravning, hvori ses 2 store Sten. Kammer antagelig ryddet. Ved Højens Fod ses 5 større Sten. Græsgroet. I Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysserest. Mål ca. 1 x 10 x 15 m. i ØV-lig retning. I midten er en ældre, større nedgravning, hvor der ses 2 større sten - også en uregelmæssig, lav, tilgroet hulning mod Ø. Mod N og V er 5 større sten (antagelig randsten) og flere mindre sten, heraf nogle muligvis randsten i kanten af højen. Der ligger enkelte marksten op ad højside - ikke bedt om at få dem fjernet, da der nødigt skulle fjernes randsten - pålagt ikke at lægge sten på højen fremover. Ligger på græsmark, ikke indhegnet høj, ældre markvej tæt forbi anlægget. På skråning i åbent landskab. Ejer på gård V for dyssen - var i færd med at sælge ejendommen. Omtrent 200 m. til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse i ret åbent landskab på skrånende flade, nær anden dysse. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links