Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352432
Sted- og lokalitetsnummer
040104-35
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten Stenen er af granit. Den er ca. 1,65 m. høj og måler ved jordoverfladen ca 0,35 x 0,25 m. Under en indhugget krone bærer den følgende indskrift: F5//SA//WB//1762//N 28//. Ste- nen står i vestre vejside ca. 50 m. nord for Alsted Mølle.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanesten. Stenen måler 1,22 m. x 28 x 23 m. med indskrift under udhugget og indhugget krone: F5/SA/WB/1762/N28. Indskrift vender mod Ø ud mod landevej. Står i rabat. Plantet fyr indtil 1 m. fra stenen langs landevej. Står 2 m. fra vejen med indskrift ud mod vejen. Lagde besked på Alsted Mølle om den ulovlige beplantning, der skulle fjernes inden årets udgang (ingen hjemme). ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten. Indgår i system af vildtbanesten. Bevoksning: 1983: Mos
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links