Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401430
Sted- og lokalitetsnummer
090412-21
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rundhøj, anselig, 2,5 x 15-16 m. Toppen let affladet. Fra top mod V til højfod og mod NØ til højfod lave, brede trapper af jord og planker. Fod mod S afskåret af have og lille hus. Spor af gammel sti henover højen 1 m oppe. Tæt bevokset med træer og buske.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj, 2,5 x 17,0 x 13,0 m., forefundet som beskrevet med gamle trapper i NØ og V. Ved foden af sidstnævnte et par gamle granitledstolper, der har båret en nu forsvundet havelåge. Samme funktion har muligvis 3 (sikkert oprindelig 4) lave, firkantede granitsokler haft, der står på højens top ovenfor trappeløbene. Højen er meget uoverskuelig i krat og stødskud fra fældede træer. En buet række birke er plantet et par meter fra N-lige højfod, langs denne. Disse bør fjernes, evt. i forbindelse med pleje, som bør frilægge selve højen og friholde den nærmeste (V-lige) del af et udyrket område (N for højen), der er bevokset med mandshøje brændenælder. I forbindelse med ejendommen umiddelbart S for højen er opført en carport (SV for højen) og et lille drivhus (SØ for højen) få meter fra højfod men uden egentlig skæmmende virkning. Bør næppe påtales. Selv om højen ikke er nogen påfaldende seværdighed, vil den ved pleje kunne blive ganske attraktiv og bidrage smukt til stedet, som ligger op til en meget besøgt campingplads og badestrand. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links