Oversigtsbillede - højen set fra NØ
.
Højens østside set fra S
.
Højens vestside set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56
Fredningsnummer
350720
Sted- og lokalitetsnummer
190307-210
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Skel (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1897 e.Kr. - 1955 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj. 8 m i N-S, 22 m i Ø-V og 1,7 m høj. Henover den nordlige del går en bred fure i øst-vest fra fod til højtoppen. Furen er 0,5 m dyb ved fod og 20 cm dyb i toppen. Ved højfod er furens bredde 1,5 m øverst og 0,5 m nederst. Højen fremstår med afgravede, stejle sider mod nord og syd.

Undersøgelseshistorie

1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi indlagt paa Generalstabskortet, findes ikke i Virkeligheden. Bevoksning: 1979: Græs.
1954
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest i skeldige, 7-8 m. i nord-syd, 18-20 m. i øst-vest. Henover den nordlige del [Askov matr. nr. 9 a] - hvoraf et stykke er overpløjet - går en bred fure i øst.vest, i denne del af højen ses flere større sten. Græsklædt, i ager.
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHerfra bronzealders brandgrav, 1109/57, B 15178-80.
1957
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM B 15178-80 (fragm. af bronzedolkklinge, to fragm. af skeden til foregående samt ildslagningssten af grov flintflække): Gravfund fra Skodborghus, Ribe a. Indleveret 17/9 1957 af gartner Jørgen Hartmann, Sobørg [Søborg], der til gengæld fik en tyknakket flintøkse. Jour. nr. 1109/57. NM B 15178-80 blev fundet og udgravet af hr. Hartmann i en udpløjet høj i Skodborghus, sb. 55, Vejen s., Malt h. Ribe a. Der var kun brændte ben sammen med sagerne (ikke indleveret).
1957
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidD. 17/9 1957 besøg på afdelingen af Jørgen Hartmann, Søborg, der afleverede et gravfund bestående af rester af en bronzedolk med træskede, en ildsten og et par stykker svovlkis (?). Fundet stammede fra en udpløjet højruin, liggende i skel til Malt sogn. Fundet blev udgravet af Jørgen Hartmann i august 1954, der var ingen urne, kun brændte ben. Til gengæld for fundet fik hr. Hartmann en tyndnakket flintøkse fra byttesamlingen.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Delvis fjernelse, hul i top, ujævnheder i overfladen. Foto: Farve 05.08.79 fra V. Bevoksning: 1979: Græs.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links