Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
262722
Sted- og lokalitetsnummer
010109-43
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afmeldt 1990 *********** Højrest, meget stærkt afgravet.- (Beboerne fra Nordkrogen er interesseret i højens fyld, da de vil have lavet en sti til forsamlingshuset. Arbejdet med stien skal udføres med statsstøtte. Hvis der gives indtrængende pålæg om straks telefonisk at underrette museet, hvis grave skulle påtræffes, skønnes det ikke nødvendigt for museet at undersøge højtomten før frigivelsen). C-højen afmeldt til RAS til 20/9-1990 ************************************* Højen er overpløjet.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Skorsteenshøi", stærkt afgraven fra Øst....Om "Skorsteenshøi", har en ældre, i Sognet barnefødt Mand fortalt mig, at Troldene havde Tilhold, en Aften kom en af Karlene paa Gaarden forbi Høien, som da stod paa 4 Pæle, en Trold kom frem og rakte ham et Bæger, men Karlen turde ikke tage derimod og løb hjem, hvor han fortalte sin Huusbond det Forefaldne, denne raadede ham til, uagtet Høien ligger tæt ved Gaarden, at ride ud til Høien og see at faa fat i Bægeret. Som sagt, saa gjort. Høien stod endnu paa Pæle, og Troldene holdt Fest derinde, der kom atter en af dem frem og bød Karlen et fyldt Bæger, men denne heldte Drikken ud paa Jorden og galopperede hjem med Bægeret, han blev skarpt forfulgt af Trolden, og var lige kommen indenfor Porten, da der pludselig lød et voldsomt Rabalder paa Gaarden, som om Brønden og den ene Længe styrtede sammen, saa blev det stille, og Faren var forbi. Bægeret blev en Tid lang opbevaret paa Gaarden.
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet 1889. Herfra dolktidspil m.m.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, meget stærkt afgravet. Beboerne fra Nordkrogen er interesseret i Højens Fyld, da de vil have lavet en Sti til Forsamlingshuset. Arbejdet med Stien skal udføres med Statsstøtte. Hvis der gives indtrængende Paalæg om straks telefonisk at underrette Museet, hvis Grave skulde paatræffes, skønnes det ikke nødvendigt for Museet at undersøge Højtomten før Frigivelsen.
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOverpløjet.
1990
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,D

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links