Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221756
Sted- og lokalitetsnummer
140210-120
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 374 e.Kr.); Urnebrandgrube, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Stevelshøj" eller "Støvlehøj", delvis bevaret, græsklædt, 2 x 12 m.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer er egentlig kun en Rest af en Høj (lidt over Halvdelen) tilbage. Forsaavidt Restens Overflade ikke er dækket med store Steen, er den lyngklædt. Højen er bygt af meget svære Stene og en utallig Masse Koltringstene, saa Jordfylden kun udgjør dens mindste Deel. Den har et omfangsrigt Topbrud ved a [på tegning], men det naar ikke Bunden. Ved b [på tegning] sees en stor Steen. Dens Plads eller Stilling giver ingen Oplysning om dens Betydning. [[Fredet]] [[Jvf Jour nr 2534/78 2 grave fra ældre romersk jernalder.]] Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1978
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1978
Dyrkning/land- og skovbrug - Djurslands Museum
1978
Museal udgravning - Djurslands MuseumUrnebrandgrube og urnegrav fra ældre romersk jernalder ved højfoden.
1978
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOval rundhøj. Store sten slæbt ind til højfod i N og Ø - sidstnævnte også alm. marksten. Ved højfod mod SØ er muld taget af. Gl. arkæologisk felt ? SØ for højen ca. 50 m. (?) et hul med store sten - § 49-sagen ? Bør i så fald påtales. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Gravning nær højen forestået af Axel Bræs, som meddeler, at gravningen fortsætter, når bevilling opnåes. Påtalt januar 1988. *************************************** Genbesigtigelse 20.5.1987: Stadig adskillige store og mindre marksten - også helt frisk anbragte - liggende i spredte småbunker på og foran højfod hele vejen rundt. Udgravningsfeltet forlængst tildækket. JGB Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med forskllige træer bl.a et stort nåletræ. Højen har en aflang form i retningen øst-vest.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links