Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221765
Sted- og lokalitetsnummer
140210-213
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skel (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1957 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Bullikes høj", ca. 1,75 m høj og ca. 18 m i tværmål. Den har en lille sænkning i toppen, og en skelgrøft tangerer foden mod øst. Den er bevokset med tæt krat.

Undersøgelseshistorie

1957
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Bullikes høj". 1,75x18 m. Lille sænkning i top. (j.nr. 1039/57). Fredet
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 1039/57. Sb. 14.02.10, 212-13. 2 hidtil ukendte fredningsværdige høje i Horstved Skov. I forbindelse med restaureringsarbejderne i Nødager sogn aflagde undertegnede [Knud Thorvildsen, N01] d. 19/7 1957 besøg hos fhv. sognerådsformand P. Madsen Pedersen, Horstved pr. Kolind. Han foreviste mig to fredningsværdige høje, som NM hidtil ikke har haft kendskab til. Det drejer sig om: sb. 212 og sb. 213. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 31/7 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds, v. dommer A. R. Fog, Mariager og N01.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSænkning i toppen (5 x 2 x 0,3 m.). Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden krat. Sænkningen i toppen er mod vest. Desuden ses en sænkning (ca. 1 m. i diameter) mod syd - evt. efter rodvælter. Højen er bevokset med mange løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links