Oversigtsbillede - højen set fra SV
.
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
360635
Sted- og lokalitetsnummer
200107-70
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Fæsted, art.15, kortbl.7, parcel 71/15 Høj, "Stavsagerhøj" eller "Stavserhøj", 3,25 x 24 x 32 m. I toppen et kegleformet krater, 2 x 10 m, mod nord et mindre hul. Siderne er uregelmæssige med adskillige hulninger gennemsnitligt 0,5 x 2 m sto- re. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, "Stauserhøj", 3.25 m høj, 28 m i Tværm. i N-S. I Toppen et Hul, 10 m i Tværm. lige til Bunden, aabent mod V. Mod N. et mindre Hul. En Del Jord bortgravet mod SØ. Ved søndre Fod en Del gamle Kartoffelkuler. Lyngklædt i Ager. Fra denne Høj er i Haderslev Museum en Paalstav, en oval Dupsko (eller Sværdknop) samt 2 Guldspiraler. Haderslev Mus. Nr. 3731-34.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Stavsagerhøj" eller "Stavserhøj", 3,25 x 24 x 32 m. I toppen et kegleformet krater, 2 x 10 m, mod N et mindre hul. Siderne er uregelmæssige med adskillige hulninger gennemsnitligt 0,5 x 2 m store. Græsgroet i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Privat opsamling - Haderslev Museum
1987
Anden transaktion om genstand - Haderslev MuseumI højen er fundet 2 guldspiralringe, pålstav, sværdfæsteknap, samt en urne med bronzesyl og brændte ben.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links