Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1714100
Sted- og lokalitetsnummer
140405-19
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

C-højen tidl. registreret som fr.nr. 1714:51a på målebordsblad. I forbindelse med tinglysning i 1996 er dette ændret til 1714:100. Tinglysning af C-højen 1997: *************************** Højrest, 2,5 x 20 x 12 m. Rektangulært afpløjet, orienteret Ø/V. I N og S 2 formodede randsten. N for højmidten 2 vinkelstillede, ca. meterhøje bæresten af et kammers nordlige del. 2 m NØ herfor en rejst sten (randsten?). På højens sydlige del sprængte rester af en eller to store sten.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 793/52. Sb. 14.04.05-19. Brev af d. 23/10 1952 fra N01 v. Th. Mathiassen til gårdejer P. E. Olesen, Kastbjerg pr. Havndal. Vi har intet imod, at de bortgraver resterne af "Stevshøj". Skulle De under dette arbejde støde på grav, bedes De standse arbejdet og meddele os dette, så vi kan foretage en undersøgelse. Ligeledes vil vi gerne have at vide, hvis der under sløjfningen skulle fremkomme oldsager. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 19/10, 23/10 ml. gårdejer P. E. Olesen, Kastbjerg pr. Havndal og N01.
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj kaldet "Stevshøj" (på geodætiske kort "stenhøj"). Megalitrest i høj, rektangulært afpløjet, længst i Ø/V. I N og S 2 formodede randsten. N for højmidten 2 omtrent vinkelstillede, ca meterhøje bæresten af den nordlige del af et kammer. 2 m NØ herfor står en oprejst sten, muligvis en randsten. På højens sydlige del ses sprængte dele af en eller to store sten, kan evt. være af endnu et kammer. På SV-hjørnet en stor bunke marksten (heriblandt 4-5 af megalitsstørrelse) af nyere dato. I S-foden en grævlingegrav.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Nordsiden er dog groet til med græs. Randsten vanskelige at udskille. Højen er helt ødelagt af dyregrave. Bevokset med et egetræ mod NØ og krat. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links