0098 kammer. Set fra SV.
.
0097 inderste sæt karmsten og tærskelsten. Set fra SSØ.
.
0096 yderste sæt karmsten. Set fra NNV.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
46259
Sted- og lokalitetsnummer
070608-180
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/7 1888 Afmærkn.: MS (1889) "Store guldhøj", jættestue. Højen er 14 m i diam. Kammeret er 9,75 m langt og 1,75-2,40 m bredt. 16 bæresten i kamret; 9 bæresten og 2 sæt karmsten i gangen; 2 dæksten over kammer og 1 over gang.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(58A) Store Guldhøi, deri en stor Jættestue, af hvis Overligger flere ere bortsprængte. Gangen er mod Syd, Kammerets Retning Øst-Vest. Paa den ene Overligger ere skaaldannede Fordybninger. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravn. og restaurering af kammer og gang. I et tidl. udgravet lag fandtes flintgenstande, skår og rav.
1941
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Store Guldhøj", Jættestue, Højen 14 m i Diam, Kammer 9,75, lang 1,75-2,4 m bredt. 16 Bæresten i Kamret, 9 Bæresten og 2 Sæt Karmsten i Gangen. 2 Dæksten over Kammer, 1 over Gang.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue i rundhøj - St.Guldhøj. Mål: 2,8 m i højden og 30 m i længden. Beskrivelse af højen: Randstenene kanter højen i dens 3/4 periferi. Dvs. bort set fra øst, hvor højfoden ikke rigtig er bevaret. Kammer: Orientering Ø - V. Længde: 9,75 m (målt med målebånd). Bredde i vest: ca. 2,35 m. Bredde i øst: 1,80 m. Byggemateriale: 16 mægtige bæresten, der måler op til 1,5 m over nuværende gulvniveau. Plan side indad mod kammeret. Fin tør mur mellem bæresten i kammeret. To mægtige overliggere ligger stadig på plads på bærestenene. Gang: Udgår mod syd. 9 m lang ud tilrandstenene. Dog er ingen bæresten i den bevaret ud til randstenene (det yderste stykke). Beliggenhed: På åben mark. Ca. 150 m fra Lille Guldhøj, ca. 300 m fra asfaltvej. Skitse af anlægget findes på nyberejsningsskemaets bagside. ** Seværdighedsforklaring ** Virkelig fint anlæg af et vældig stort dimensioneret stenmateriale. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer
2010
Museal restaurering - Museum SydøstdanmarkMuseal restaurering.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkJættestue. Kammer orienteret ØNØ-VSV. 36 synlige randsten, de to sten ved gang ser ikke ud til at være i oprindeligt leje, men som om de er placeret ved en restaurering. FM-sten sat i højside i SØ øst for gang.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links