Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35084
Sted- og lokalitetsnummer
190109-24
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Stammekiste, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Stammekiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stammekiste, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Stammekiste, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Kultanlæg, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meget anselig høj, "Store Kongehøj", 40 – 45 m i N-S, 30 – 35 m i Ø-V, 1,3 – 2,0 m høj, enkelte steder op til ca. 3,0 m. Omtr. af firkantet form, men med en spids mod SØ. Ret stejle sider. Det indre noget ujævnt, højest mod V, planeret på den østre halvdel. Bevokset med grantræer, lærketræer, buske, græs og lyng, i ager. 2 telefonmaster på højen, med tråde i N-S.

Undersøgelseshistorie

1861
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Store Kongehøj". Tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Højens periferi fortrampet af heste og køer, ligeledes den V-lige del af højens indre, som er det højeste punkt. En del henkastede ting, som nok skyldes, at højen også er legeplads. Kreaturerne har fri passage over hele højen, som tydeligvis forfalder mere og mere. Der bør gribes ind. Beskadigelser: Randbeskadigelser, hul i top, ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F.05.30.79. Flyfoto S4066-F164/166. *** Nyberejsningstekst *** 31-01-1996: "Store Kongehøj", som fritekst af 1955. Kreaturbeskadigelser nu tilgroede. Affald fjernet undtaget et meget stort rør af rustent jern på topfladen mod øst (påtales af amt). 2 m beskyttelseszonen er kun stedvis overholdt rundt om (påtales af amt). En større dynge med jord og byggebrokker er placeret i kanten af gårdparcellen SSØ jor højfoden indenfor 100 m zonen. I 100 m zonen ligger muligvis også en stor nyere borgport/lade og en ny silo SØ for højen. (alt påtales af amt). Sagsbehandlerkommentarer: Bygning og silo ej på 4-cm kort af 1978. OBS. Nyt matr.nr. 1f, Hastrup by.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Kultanlæg

Man ved ikke meget om bronzealderens religiøse ceremonier, men i flere tilfælde er der fundet gådefulde anlæg, der tyder på en form for dødekult. Under nogle få gravhøje har man således observeret mærkelige rammer bygget af mindre sten. Sandsynligvis har de været anvendt ved ritualer i forbindelse med den første begravelse og forud for opførelsen af gravhøjen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links