Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Diameter: 45 m; højde: 3 m (opmålt i 1954)

Undersøgelseshistorie

Egekiste nr. 3 (Grav A), dækket af den rå yderkiste. Tegning J. Kornerup.

.

1861: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved F.A.C. Thomsen

På kong Frederik den Syvendes befaling udgravede proprietær F.A.C. Thomsen "Store Kongehøj" i Vamdrup. I højtoppen stod flere urner med brændte ben, to af dem fra bronzealderen. Lidt dybere lå et menneskeskelet, men det vides ikke, hvor det præcis blev fundet. På højens bund stod fire egekister, A-D.

Grav A lå i retning NV-SØ og bestod af en dobbelt egekiste, anbragt på tre egeplanker. For enderne var der nedrammede egepæle. I kisten var der svage spor af et ubrændt lig og af den dødes klædedragt, der bl.a. omfattede en hue, som var syet omkring en tynd træring. Liget havde været dækket af et tæppe, holdt sammen af en trænål. I kisten lå et bronzesværd i skede, en bæltekrog af bronze og to træskåle, hvoraf den ene var dekoreret med indslåede tinstifter.

Grav B, der givetvis var en barnegrav, lå i retning NØ-SV og bestod ligeledes af en dobbelt egekiste, omgivet af håndstore sten og anbragt på tre egeplanker. I kisten lå et opløst ubrændt lig, nogle rester af uldtøj samt en barkæske. Sydvest for denne kiste fandtes en mærkelig stensætning bestående af en række større og mindre sten. Derfra udgik en halvkreds af sten mod syd og fra denne endnu en halvkreds, således at de til sammen dannede en slags ottetalsfigur. Der var ingen fund i stensætningen, som sikkert har været anvendt i forbindelse med begravelsesritualer.

Grav C lå nordøst for grav A, i retning NV-SØ og var omgivet af sten. Egekisten indeholdt et ubrændt lig samt en bronzedolk med tilhørende træskede.

Den sidste egekistegrav, grav D, lå i retning NV-SØ og var omgivet af en rektangulær stenramme. I kisten var der spor af et ubrændt lig, af klædedragten og af det dyreskind, den døde havde været indsvøbt i. Af gravgaver fandtes en bronzedolk med træskede og dupsko af bronze. Tæt ved kisten lå en stor dyreknogle, som dog muligvis var af nyere dato.

1898: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Fredstrup i 1898 Vamdrup sogn og beskrev lokaliteten således: ""Store Kongehøj". Herfra Bronzealdersfundene Mus. Nr. 25710-11 og 25712-24."

1954: Fredningsrejse

Foto: J. Jensen, Nationalmuseet, 1988
.

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1954 var C.L. Vebæk i Vamdrup sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev fredet med følgende beskrivelse: "Meget anselig høj, "Store Kongehøj", 40-45 m i nord-syd, 30-35 m i øst-vest, 1.3-2.0 m høj, enkelte steder op til ca. 3 m. Omtrent af firkantet form, men med en spids mod sydøst. Ret stejle sider. Det indre noget ujævnt, højest mod vest, planeret på den østre halvdel. Bevokset med grantræer, lærketræer, buske, græs og lyng, i ager. 2 telefonmaster på højen, med tråde i nord-syd."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (grav A)

Jordfæstegrav (barnegrav i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (grav B)

Jordfæstegrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (grav C)

Jordfæstegrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (grav D)

2 brandgrave. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Min. 1 brandgrav. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

Kultanlæg. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links