Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder, enkeltgravstid (ca. 2800-2400 f.Kr.)

Diameter: 18 m; højde: 1,3 m (opmålt i 1907)

Noteret som overpløjet i 1907.

Undersøgelseshistorie

1836: Fund gjort ved gravning

I 1836 fandt gårdmand Olesen, Vollundgaard, en urne i gravhøjen "Storehøj" på sin mark. Urnen er rigt dekoreret med "løse" indridsninger, heriblandt en dyrefigur, og oven på de brændte ben lå en bronzenål (yngre bronzealder, periode VI). Fundet indsendtes gennem stiftamtmanden i Vejle.

1907: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte G. Sarauw i 1907 Egtved sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.263) således:

"Overpløjet Høj. "Storehøj". 1.3 x 18 M. Udgravet af en Vejmand. Fundet et Par Stridsøkser af Sten. Dyrket i Ager. Heri er maaske ogsaa fundet Mus. Nr. 3862-63, en ornamenteret Urne med en Bronzenaal (Worsaae: Nordiske Oldsager 1859. Fig. 285). Urnen er funden i "Storehøj" paa Vollundgaards Mark og indsendtes 1836. Indsenderen er ikke længere kendt paa Stedet."

Gravhøjen indeholder

Min. 2 fund fra grav. Yngre stenalder, enkeltgravstid (ca. 2800-2400 f.Kr.)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode VI (ca. 700-500 f.Kr.)

Kar. Keramik. Yngre bronzealder, periode VI (ca. 700-500 f.Kr.).

.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links