Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390829
Sted- og lokalitetsnummer
200402-173
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Strandelhjørn, art.nr.48, bd.I, bl.26, kortbl.12, prcl.94/10. Høj, 2,2 x 16 m. Overfladen ujævn med flade, tilgroede afgravninger mod NØ og SØ. Græsgroet i ager. (Mod NV er skåret ca. 1 m af højfoden, der her står med ubevokset næsten lodret ca. 0,7 m høj skrænt. Mod NØ er ved pløjning skåret noget af højfoden, ligesom der i det hele taget pløjes for tæt på højen. På højsiden særlig mod NV lagt marksten. Forpagteren, lo- vede at udbedre skaderne og at ikke mere have vej NV for højen.

Undersøgelseshistorie

1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2.25 M. høj, Diam 19 M. Fra Nord er der indgravet en stensat Fold, 7 M. i Ø-V og c 4.50 M. bred, nu halvt tilgroet, den er nu aaben mod Vest. Paa Højens Overflade ses en Del Haandsten og enkelte større Sten, og der skimtes et Stentæppe under Grønsværet. Toppen er urørt. Udyrket i Ager.
1949
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af brændte ben i højen, samt restaurering af højen ved ejeren.
1949
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2,2 x 16 m. Overfladen ujævn med flade, tilgroede afgravninger mod NØ. og SØ. Græsgroet i ager. (Mod nordvest er skåret ca. 1 m af højfoden, der her står med ubevokset næsten lodret ca. 0.7 m høj skrænt. Mod nordøst er ved pløjning skåret noget af højfoden, ligesom der i det hele taget pløjes for tæt på højen. På højsiden særlig mod nordvest lagt marksten. Forpagteren, Jessen, lovede at udbedre skaderne og at ikke mere have vej nordvest for højen). J. 406/49: restaurering v/ejerens foranstaltning.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links