højen set fra vest
.
Højen set fra syd
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
390935
Sted- og lokalitetsnummer
220304-89
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Sagnsten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 11/9 1933, foreningen "Landeværnet". "Strangelshøj", 2,7 x 18 m. Top affladet; noget ujævn med overfladiske afgravninger. Vestside fladt afgravet. i nordøstfod ses 6 randsten, over nordfod ses del af større sten. I nordvest større sten lidt over fod, lige- så i vest. En 2,25 m høj, 0,8 m bred sten rejst i sydfoden. (Stenen henlå tidligere på marken halvt jorddækket øst for højen mellem denne og diget, den erindres ifølge sogenbeskrivelsen tidligere at have stået oprejst på dette sted, 10 m vest for diget).

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,7 x 18 m. Top affladet, noget ujævn ved overfladiske Gravninger (Martin Gram, Hoptrup). Vestre Side fladt afgravet. Nogle hovedstore Sten henligger. Mellem Højen og Hegnet øst for ligger halvt jordækket, 10 m. fra Diget, en stor, omfalden Bautasten, 2,25 m h., 0,80 br. Den erindres tidligere at have staaet oprejst paa samme Sted. ("Den vender sig, naar den lugter Brød"). Bevoksning: 1983: Græs
1923
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØnske om at flytte bautastenen til Øster Løgum kirkegård som minde over faldne i 1.verdenskrig. Frarådes kraftigt af Nationalmuseet.
1933
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Strangelshøj", 2,7 x 18 m. Top affladet, noget ujævn med overfladiske afgravninger. V-side fladt afgravet. I NØ-fod ses 6 randsten, over N-fod ses del af større sten. I NV større sten lidt over fod, ligeså i V. En 2,25 m høj, 0,80 m bred sten rejst i S-foden. (Stenen henlå tidligere på marken halvt jorddækket øst for højen mellem denne og diget, den erindres iflg. sb. tidligere at have stået oprejst på dette sted, 10 m V for diget).
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Strangelshøj". Som beskrevet. På NØ-lige topflade en ulovligt nedgravet MV-blok. Foto: E.B. Meget flot høj. I N-side begyndende slitage efter besøgende. Bevoksning: 1983: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links