Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
370843
Sted- og lokalitetsnummer
200207-52
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Stursbøl, art.nr.26, k.bl.1, parc.70/18, bd.IV, bl.150. Tingl.: 10/6 1925. Afmærkn.: MS 1927, H.C. Broholm. Høj, 2,8-3 x 15-19 m, omsluttende et rektangulært dyssekammer, sat af 5 sten (1 mod NØ, 2 mod NV, 2 mod SØ) og med en stor overligger. En moderne, stensat gang fører fra kammeret ud gennem højen mod SV. Vel- bevaret. Bevokset med lyng og græs, i ager.

Undersøgelseshistorie

1906
Museal udgravning - Haderslev Museum
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, der indeslutter et Gravkammer. Højen er 2,25 m h. 19 m i NØ-SV., 15 m br., velbevaret. Lyng- og græsklædt i Ager. Den indeslutter omtr. i Midten et velbevaret Dyssekammer, hvortil en af Haderslev Amtsmuseum opstillet Stengang fører ind. Kamret, hvis Indgang findes mod SV., er sat af 5 store Sten. Mellemrummene mellem disse er udfyldt med Pakninger af kløvede Sten. Alle Bærestenene er kløvede og skraaner omtr. 45 Grader indad. Deres Længde ved Bunden er paaskreven Tegningen. Kamrets indvendige L. er 2,60 m., Bredden 1,30 m. Højden 1,35 m. Det er dækket af en uhyre svær Overligger, der er mindst 2,05 m l., 1,25 m br. og 0,60 m h. Men iøvrigt er den saavel som Bærestenene fuldstændig dækkede af Jordhøjen. Der er intet Spor af en Gang, som i Oldtiden har ført ind til Graven. I Kamret, der er udgravet, fandtes en Del Oldsager, der opbevares i Haderslev Museum. Mus.Nr.3999. 1 Flintdolk med Parallelhugning. 4003. Nogle Ravperler. 4000, 1 Pilespids af Flint. U.N. Et Lerkar, afbildet: Aarb.f.Nord.Oldk. 1913, 263, Fig.24. Desuden en Bronzeknop.
1924
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,8-3 x 15-19 m, omsluttende et rektangulært dyssekammer, sat af 5 sten (1 mod NØ, 2 mod NV, 2 mod SØ) og med 1 stor overligger. En moderne, stensat gang fører fra kammeret ud gennem højen mod SV. Velbevaret. Bevokset med lyng og græs, i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering af dyssekammer.
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Museal besigtigelse - Gottorp Slot, Archäologisches Landesmuseum
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOpmåling af dyssekammer ved K.Kersten.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links