Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352142
Sted- og lokalitetsnummer
040307-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,8 x 15 x 15 m, med stor nedgravning i toppen. I ager.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet og udjævnet Høj "Taarnhøj" paa høj Bakke. Højen bortkørtes, efter Ejerens Meddelelse, i hans Bestedfaders Tid, der fandtes da mange (10-20) Urner med brændte Ben. Af fundne Genstande mindedes kun en Bronzenaal. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1893
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1909
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGårdejer Hans Kristensen begyndte i maj 1909 at udgrave "kæmpehøjen" Taarnhøj på sin mark. Indtil 1850, hvor den blev afgravet og udjævnet for, at der kunne pløjes hen over den, havde den været egnens største og højeste. Hans Kristensen var fortørnet over, at Museets mand i forbindelse med herredsberejsningen havde afvist at lade højen undersøge og gik derfor nu selv i gang med det. Han gravede et hul ned midt i højen, og først da han ca. 5-6 fod under overfladen stødte på noget opløst egetræ, anmeldte han fundet til Nationalmuseet.
1909
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI slutningen af maj undersøgtes graven af museumsinspektør Hans Kjær, som fandt rester af en kiste, dannet af en udhulet egestamme og anbragt på en stenlægning. Imellem kistens bund og låg, der var faldet helt sammen, fandtes følgende bronzeoldsager, der viser, at den døde må have været en kvinde: en halskrave, en bælteplade og under den en dolk, to spiralfingerringe foruden nogle brudstykker af bl.a. en bøjlenål.
1909
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI efteråret 1909 stødte gårdejerens søn ved pløjning på endnu en grav, denne gang i højens udkant. Hans Kristensen forestod selv udgravningen af den formodede trækiste, og oldsagerne, et bronzesværd og fragmenter af en bøjlenål, indsendtes til Nationalmuseet.
1909
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Tårnhøj". Højrest, tidligere udgravet. Består nu af en jordvold omkring et krater til højbunden. Træer i krateret, iøvrigt græs og buske. Ret stejle sider. Virker i landskabet som en næsten uskadt høj. NB: Ikke fredet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj, 1,8 x 15 x 15 m, med stor nedgravning i toppen. I ager.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links