Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 15 m; højde: 1,8 m (opmålt i 1986)

Noteret som overpløjet i 1893.

Plan over Tårnhøjs centrale grav, kvindegraven fra ældre bronzealder. Midt i graven ses bæltepladen og under den dolken, der uden tvivl har været båret i bæltet. I den østlige ende, hvor ligets hoved har været, ligger halskraven.
.
Tværsnit igennem højresten med kvindegraven. Den oprindelige egekiste er af jordens tryk presset sammen til et smalt trælag.
.
Af billedet fremgår oldsagernes placering i graven: lidt til venstre for midten den runde bælteplade og derunder dolken med spidsen pegende mod venstre, øverst til højre halskraven.
.

Undersøgelseshistorie

1893: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Blinkenberg i 1893 Kirke Stillinge sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.31) således: "Overpløjet og udjævnet Høj "Taarnhøj" paa høj Bakke. Højen bortkørtes, efter Ejerens Meddelelse, i hans Bestedfaders Tid; der fandtes da mange (10-20) Urner med brændte Ben. Af fundne Genstande mindedes kun en Bronzenaal."

1909: Udgravning foretaget af en privatperson

Gårdejer Hans Kristensen begyndte i maj 1909 at udgrave "kæmpehøjen" Taarnhøj på sin mark. Indtil 1850, hvor den blev afgravet og udjævnet for, at der kunne pløjes hen over den, havde den været egnens største og højeste. Hans Kristensen var fortørnet over, at Museets mand i forbindelse med herredsberejsningen havde afvist at lade højen undersøge og gik derfor nu selv i gang med det. Han gravede et hul ned midt i højen, og først da han ca. 5-6 fod under overfladen stødte på noget opløst egetræ, anmeldte han fundet til Nationalmuseet.

1909: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved H. Kjær

I slutningen af maj undersøgtes graven af museumsinspektør Hans Kjær, som fandt rester af en kiste, dannet af en udhulet egestamme og anbragt på en stenlægning. Imellem kistens bund og låg, der var faldet helt sammen, fandtes følgende bronzeoldsager, der viser, at den døde må have været en kvinde: en halskrave, en bælteplade og under den en dolk, to spiralfingerringe foruden nogle brudstykker af bl.a. en bøjlenål.

1909: Udgravning foretaget af en privatperson

I efteråret 1909 stødte gårdejerens søn ved pløjning på endnu en grav, denne gang i højens udkant. Hans Kristensen forestod selv udgravningen af den formodede trækiste, og oldsagerne, et bronzesværd og fragmenter af en bøjlenål, indsendtes til Nationalmuseet.

Lokaliteten blev 1986 besigtiget af S. Hansen, Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

"Høj, 1,8 x 15 x 15 m, med stor nedgravning i toppen. I ager."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Max. 9 brandgrave. Yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.)

Max. 9 brandgrave. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links