Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj) i 3 faser. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Omgivet af randsten og en 'stenkrave'.

Undersøgelseshistorie

1947: Fund gjort i forbindelse med grusgravning

Da der i maj 1947 blev gravet grus i "Rødhøj", som på det tidspunkt ikke var erkendt som oldtidshøj, fremkom der en urne med brændte ben. Urneskårene og de brændte knogler blev delt imellem arbejderne, bl.a. fik en søn til én af dem en del. Nationalmuseet fik kendskab til fundet, da drengen kort efter viste sagerne frem på en udgravning i nærheden.

1947: Lokaliteten blev besigtiget af P.V. Glob og H. Andersen, Nationalmuseet

Højen, som var skåret igennem af grusgraven, var tydeligvis menneskeskabt, eftersom den grå højfyld klart adskilte sig fra bakkens rødegule sand. Det aftaltes, at en udgravning og sløjfning af højen skulle finde sted den følgende sommer.

1948: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved H. Andersen

Der var tale om en lille høj på en naturlig grusbakke. Nord- og vestdelen var bortskåret ved grusgravningen, og der var flere forstyrrelser i top og sider. Højen var formentlig opført i tre faser med hver sin randstenskæde. Til den yngste fase hørte endvidere en bred "stenkrave". Højen skønnedes oprindelig at have været 1,65 m høj og 16 m i diameter. Ud over den urnegrav, der var fundet ved grusgravningen, afdækkedes yderligere ni brandgrave fra yngre bronzealder, dels urnegrave, dels brandgruber. Kun tre af gravene indeholdt oldsager ud over en urne eller nogle lerkarskår, grav VII var således den rigest udstyrede med en ragekniv, en pincet, et miniaturesværd med hornformet grebknap, en nål og en dobbeltknap fra periode IV. Under højen konstateredes pløjespor og gruber og udenfor bopladsrester i form af stenlægninger, ildsteder og gruber. Desuden fandtes en stor sten, der tolkedes som bautasten.

1949: Lokaliteten blev besigtiget af C.J. Becker, Nationalmuseet

Klage over sandflugt fra udgravningsfelt.

Gravhøjen indeholder

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

9 brandgrave. Yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.)

Bautasten. Oldtid

Den formodede bautasten rejst op på fundstedet.

.

Pløjespor under højen. Sten- eller bronzealder

Boplads. Sten- eller bronzealder

Bopladsspor. Oldtid

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links