Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Noteret som overpløjet i 1892.

Undersøgelseshistorie

1851: Fund gjort ved gravning

Ved at grave i overfladen på gravhøjen "Barne-" eller "Baunehøi" i Gryderup fandt gårdmand Peder Jørgensen en grav fra yngre bronzealder, dækket af en del "små kampesten". I graven fandes et sværd med guldbelægning på grebet, en dolk, hvis greb er beviklet med guldtråd, et miniaturesværd med hornformet greb, en kniv, en nål og to dobbeltknapper, hvoraf der er guldbelægning på den ene. Sammen med genstandene fandtes enkelte knogler, noget trækul og nogle forrådnede træstumper. Desværre havde finderen nået at beskadige nogle af oldsagerne, inden skolelærer Rasmussen fik kendskab til fundet og indsendte det til Oldnordisk Museum. Dusøren på 10 rigsdaler blev derfor udbetalt med en formaning om, at en mere lempelig behandling ville have udløst et større beløb. Ud over bronzealderoldsagerne indsendtes også et bronzespænde, uden at de nærmere omstændigheder omkring dette fund kendes.

1852: Fund gjort i forbindelse med landbrug, skovbrug e.l.

Det følgende forår fandt Peder Jørgensen endnu en grav i Barnehøj. Den lå i den øverste østlige del af højen og var dækket af et tyndt lag småsten. Ud over kul og små stykker knogle fandtes et miniaturesværd med guldbevikling og fire små guldplader på hver side af grebet, en ring af guldtråd og en bronzeknap. Også disse genstande indsendtes af lærer Rasmussen med en meddelelse om, at ejeren regnede med efterhånden at bortgrave hele højen, og at der sikkert ville være flere oldsager at finde.

1892: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Blinkenberg i 1892 Boeslunde sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.54) således: "Overpløjet Høj, "Barnebanke". Herfra Bronzealdersfundene Nr. 11759-66 og 12300-02. (Ikke beset paa Grund af Sæd)."

Gravhøjen indeholder

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Enkeltfund. Udateret

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links