Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 5,02 m (opmålt i 1854)

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

Før 1854: Genstande indleveret til Nationalmuseet som danefæ

Omtrent midt i en lille langagtig høj, som ungkarl Hans Jensen var ved at bortgrave på sin fars mark, stødte han på en dynge håndstore sten, der dækkede en større flad sten. Under stenen fandt han et pandesmykke af guld med spiralformede ender samt et sværd og en bæltekrog af bronze, men ingen spor af ben, kul eller aske. Genstandene, der er fra den tidlige bronzealder, indsendtes til Museet for de nordiske Oldsager (senere Nationalmuseet) af skolelæreren i Boeslunde.

1892: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Blinkenberg i 1892 Hemmeshøj sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.16) således: "Sløjfet Høj, "Glohøj". Herfra Bronzealderfundet Nr. 13954-56."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode I (ca. 1700-1500 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links