Oversigtsbillede - højen set fra N
.
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350611
Sted- og lokalitetsnummer
190303-101
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Levnedsmidler, Nyere tid (dateret 1890 e.Kr. - 1898 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5-3,7 x 20-23 m. Toppen affladet, i østre side en indtil 1 m dyb, rund nedgravning, der fortsætter sig i en smal sænk- ning ned ad østsiden. Ujævne sider. Tæt bevokset med gran, i plan- tage.

Undersøgelseshistorie

1872
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM B 765-66 (to spiralarmringe af guld samt brudstykker af et bronzesværd): Fundet af Hans Juhlsen m.fl. ved gravning i en høj på Tobøl mark, Føvling s., Gørding h., Ribe a. De fandtes løst henliggende mellem nogle stene, uden spor af lerkar eller deslige. Guldringene veje tilsammen 2 9/32 lod c.v. [evt. menes kølnervægt?] og have en metalværdi af 36 rd. 48 skill., hvilket beløb oversendtes til finderne.
1872
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldt i brev og indsendt til N01 af stiftsamtsmand Nielsen: NM B 765-66 indsendtes for finderne, Hans Juhlsen m. fl., via stftsamtsmand J. Nielsen.
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn oprindelig meget stor Høi, i hvilken Juhlsens Guldfund, Museets B.765-66 er gjort. Høien er omdannet til en Maltkølle og beplantet med Bjergfyr.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3.5-3.7 x 20-23 m. Toppen affladet, i østre side en indgravning, der fortsætter sig i en smal sænkning ned ad østsiden. Ujævne sider. Tæt bevokset med gran, i plantage.
1955
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1958
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links