Oversigt set fra nordvest
.
Mindesten over fundet af guldbådene ved nordøstlig højfod set fra NØ
.
Oversigt set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1204169
Sted- og lokalitetsnummer
110206-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS 1895, lærer M. Yde. Høj, "Torshøj", 3,50 x 18 m (syner højere p.gr. af den omgivende grusgrav). Græs- og lyngklædt i kanten af lille plantage. Naboerne er slemme til at henkaste skrammel i den ved siden liggende grusgrav. Ejeren kan ikke, trods god vil- je, forhindre det. Kan der gøres forestillinger hos sogne- foged el. politi?. Stedet er for tiden nærmest en losseplads. NMI: "Thorshøj".

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Berørt af gammel grusgrav, specielt i N og Ø og tildels i V og S. Højen fremtræder i N og Ø som højere end den er p.g.a. grusgravningen, mens den oprindelige højfod kan ses i S. Afgravning nederst på V-siden. I højens overflade helt tilgroede, flade render - spor efter gamle stier ? M.S. i toppen hælder, men står fast. En mindesten for fundet af guldbådene har været opstillet i skråningen neden for N-lige højfod, er nu væltet ned i bunden af grusgraven. Indskrift: "Her fandtes i muld, de både af guld". Omkring stedet, hvor mindestenen har stået, er bevoksningen lidt optrampet. Grusgraven er helt tilgroet og anvendes som græsgang. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig høj, kendt fra fundet af guldbådene i 1885 ved grusgravning omkring højen. Der kunne ryddes lidt mere op i bevoksningen omkring højen. Bevoksning: 1982: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot stor høj, hvor guldbådende blev fundet i 1885. Mindesten over fund af guldbådene er opstillet ved nordøstlige højfod medteksten "Her fandets i muld de baade af guld".
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links