Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
422116
Sted- og lokalitetsnummer
070413-11
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Forstyrret dyssekammer med 3 bæresten, een i sydsiden (sprængt i to dele), to i nordsiden; desuden ved vestenden en væltet endesten. I skov.

Undersøgelseshistorie

1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, forstyrret, i Syd een, sprængt Bæresten, i N. 2 Bæresten, i V. en væltet Endesten. I Skov.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUdfladet høj med dyssekammer. Højranden yderst diffus, hvorfor flademålene i rubrik kun er omtrentlige. Ca midt i højresten et N/S orienteret dyssekammer, ca 1,5x0,7 m indvendig målt, bestående af 4 bæresten: 1 på hver side af kammeret. Den nordlige gavlsten er noget forskubbet. Den østlige sten er kløvet i to dele, der dog stadig er indbyrdes nogenlunde in situ. Den sydlige sten er flad og tilsyneladende liggende i næppe in situ hvis overhovedet en bæresten. Stenene rager kun ubetydeligt op over jordsmonnet. Kammerets indre er en ca 0,3 m dyb fordybning. NB: Der er sket dobbeltnummerering med nummeret 4221:16, som er tildelt både nærværende fortidsminde og en høj (Horslunde sb 112) i Nybølle Lunder. Denne høj er nr 4221:16. Mål: 0,5x12x11 m. Film: 001:02:02 (KLP) Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links