Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
271136
Sted- og lokalitetsnummer
160513-70
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stammekiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 x 16 m. Hul i top, 5 m bredt, 2 m dybt. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1889
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGravhøj med spor efter bulkiste indeholdende bronzesyl. Endvidere fandtes et skiferhængesmykke og et lerkar i et underliggende lag, samt på bunden en stensætning. [Beretning i bogform findes i NM I's beretningsarkiv, bronzealdersgrave, Aarhus amt].
1889
Museal udgravning - Moesgård Museum
1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lyngbegroet Høj, 10' høj, 50' i Tværm. Et 16' l., 15' br. og 6' dybt Hul i Toppen med opgravede Jordbunker omkring og Sten i Bunden hidrører fra en for 6 Aar siden af Kapt. Smith (Aarh.Mus.) foretagen Gravning. Der fandtes efter Sigende Urner med brændte Ben.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 16 m. Hul i Top, 5 m br. 2 m dybt. Græs i Ager.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I SV let terrassedannelse p.g.a. kreaturer. I V-lige side 3 mindre skår eller nedhulinger, alle gamle og tilgroede skader. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning:Buske, træer. Foto: S/H 06.73.79-SV, F 08.34.79-SV.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet med voldsomt hul i midten. Fin dyrkningsfri bræmme. Bevokset med græs og mange løvtræer bl.a. røn. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links