Koling-sten (ældre foto)
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2117119
Sted- og lokalitetsnummer
140208-8
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 970 e.Kr. - 1020 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kolind-sten. Runesten af granit. Stenen er 198 cm høj, 125 cm bred og 40 cm tyk. Det øvre højre hjørne af stenen er afslået, hvorved noget af ornamentikken er gået tabt. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Oversat lyder indskriften: ” Toste rejste denne sten efter Tue, sin bror, Asveds smed, som døde østpå”. Over indskriften ses rester af et dobbelt spiralornament. Står i kirkens våbenhus.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Vaabenhuset ved Kolind Kirke findes den bekjendte Runesteen liggende ved vestre Sidevæg. Den laa forhen som Tærskel under Kirkens Indgangsdør, hvorfra den først er kommet dertil vides ikke. Sagnet fortæller, at en Præst i Lyngby, som engang prædikede her, blev opmærksom paa den og derved gav Anledning til, at den blev draget frem. Om kort Tid vil den blive rejst og stillet paa en passende Maade.
2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenKolind-sten. Runesten af granit. Stenen er 198 cm. høj, 125 cm. bred og 40 cm. tyk. Det øvre højre hjørne af stenen er afslået. Indskriften er ikke beskadiget, men noget af ornamentikken er gået tabt. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Oversat lyder indskriften: ” Toste rejste denne sten efter Tue, sin bror, Asveds smed, som døde østpå”. Over indskriften ses rester af et dobbelt spiralornament. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Fundår 1868. Da stenen blev opdaget, lå den som tærskelsten til døren mellem våbenhuset og kirken i Kolind. Den blev kort efter udtaget. Står i dag i kirkens våbenhus. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links