stenen set fra syd
.
Stenen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411326
Sted- og lokalitetsnummer
401531-136
Anlæg
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Fortøjningspæl, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Svær granitblok ved strandkanten med 22 skåltegn på oversiden og een aflang grube, 16 cm lang. Stenen, der har været anvendt til fortøjning for både, og som har indsat en jernbøjle og indhugget "AM 1921", måler 0,75 x 1,40 x 1,65 m.

Undersøgelseshistorie

1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSvær granitblok ved strandkanten med 22 skåltegn på oversiden og een aflang grube, 16 cm lang. Stenen, der har været anvendt til fortøjning for både, og som har indsat en jernbøjle og indhugget "AM 1921", måler 0.75 x 1.4 x 1.65 m.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotSten med skålformede (grøn) fordybninger, i strandkanten syd for Taksensand fyr.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links