De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Skive Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

I Skive Kommune ligger årsmiddeltemperaturen under landsgennemsnittet, og fra maj til juli hører kommunen til blandt landets ti koldeste. Nærheden til Limfjorden betyder, at de daglige og årlige temperaturudsving dæmpes. Til gengæld giver de let sandede jorder i den centrale del af kommunen lidt ekstra opvarmning, men samtidig en smule bygeaktivitet.

Samlet set er kommunen ret våd, hvilket er med til at begrænse temperaturstigningen. Det skyldes især bakkerne i Salling og ind mod Den Jyske Højderyg, der skubber årsnedbøren pænt op over landsgennemsnittet. At det bakkede terræn lokalt kan øge nedbørsmængderne, gælder også i Thy mod nordvest. Luften når derfor at tørre lidt ud på sin vej over Thy, inden den rammer Skive Kommune.

Når vinden er i det nordlige og nordvestlige hjørne, giver de norske fjelde læ for skyerne, og der kommer sol til Skive Kommune. Samlet set ligger antallet af solskinstimer i kommunen dog på landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima