I fugtige lavninger på bl.a. Fur og halvøen Kås kan man fra august til september opleve de lyseblå, tragtformede blomster af den 10‑30 cm høje klokkeensian.
.

Det åbne land i Skive Kommune præges af et stort landbrugsareal, men kommunen rummer også flere større åbne naturområder. Tilsammen dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge 6.384 ha, hvilket svarer til ca. 9 % af kommunens areal.

Med 1.955 ha udgør ferske enge den største andel af det åbne lands naturtyper og ligger især i forbindelse med vandløbene. Det samme gælder moserne, som også har store arealer i plantagerne langs grænsen til Holstebro Kommune samt ved Sønder Lem Vig og i Skive Enge ved Karup Å. Tilsammen dækker moserne 1.455 ha. Strandengene udgør 1.404 ha og findes bl.a. på halvøen Kås, rundt om Lysen Bredning og Harre Vig, ved Selde Vig, på Skræpperodde og Lundø, ved Løkkedyb og flere steder langs Furs øst-, vest- og sydkyst. De største hedearealer findes på Hjelm Hede, halvøen Kås og Dommerby Hede samt på nord- og østsiden af Fur. Tilsammen dækker de 1.109 ha. Den mindste naturtype i det åbne land er overdrevene, som blot udgør 461 ha. De fordeler sig mere jævnt over kommunen, men med de største arealer langs kysterne, fx mellem Kås Mark og Vester Hærup samt langs Furs nordkyst.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land