Blandt insektarterne i kommunen er den rødbenede bredtæge, som overvejende lever i krat og lysåbne løvskove, men også tit ses i parker og haver. Her suger den især saft af bl.a. eg og birk, men kaster sig også over mindre insekter og deres larver. Den voksne tæge kan ses fra juli til ind i oktober.
.

Thomas på bjerget fra 2016 er en af De seks glemte kæmper skabt af Thomas Dambo til kommunerne på Vestegnen. Kæmpen ligger på en bakke i Kongsholmparken.

.

I Albertslund Kommune dækker skovene 796 ha, hvilket svarer til ca. 34 % af kommunens samlede areal. Heraf udgør Vestskoven langt den største andel. Den eneste gamle skov i kommunen er den få hektar store Lunden ved Roskilde Kro. Oprindelig var Lunden en krohave, men har med tiden udviklet sig til en lille skovbevoksning med flere over 100 år gamle bøgetræer og en lille aske-elle-sump.

De øvrige skovklædte områder er af nyere dato. Ud over den statsejede Vestskoven består de af kommunalt ejede byparker og naturparker, heriblandt Egelundsparken, Hyldagerparken, Kongsholmparken, Birkelundparken og Roholmsparken, som alle blev etableret i midten af 1960’erne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Albertslund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove