I mange af kommunens skovmoser kan man fra midten af april til ind i juni støde på grøn busksommerfugl. Larven af den lille dagsommerfugl lever bl.a. på mosebølle, blåbær, tyttebær og gyvel.
.

Brønderslev Kommune er en ret skovfattig kommune. Det samlede skovareal er på 6.678 ha, hvilket svarer til knap 11 % af kommunens areal. Løvskovene fylder med 3.482 ha en smule mere end nåleskovene, som dækker 2.980 ha af skovarealet.

Kommunen ejer selv kun 120 ha, som omfatter 15 mindre skove, bl.a. Søheden Plantage på 42 ha, Melholt Plantage på 9 ha og Flauenskjold Byskov på 7 ha. Derudover ejer Naturstyrelsen to mindre skovpartier på Jyske Ås, herunder den 31 ha store Lunken Skov. Resten af kommunens skove er privatskove.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove