Landbrugsarealerne dominerer kommunens åbne landskab, som ellers er præget af småskove, levende hegn, vandløb og vidtstrakte enge, hvor kvæg græsser om sommeren. Fra Store Vildmose i vest og syd om Brønderslev og Dronninglund breder et fladt landskab sig over mod Kattegat i øst. Her er i dag marker, og selv i bunden af ådalene er det meste opdyrket. For bare 100 år siden var disse ådale derimod dækkede af moser og våde enge. I 2010 udgjorde enge, moser og søer 5.182 ha eller 8,2 % af kommunens samlede areal.

På Jyske Ås’ skråninger og i kanten af ådalene findes mindre partier med overdrev, men de fleste er ved at gro til i krat og skov. Overdrevet er en meget værdifuld naturtype og af stor betydning for bl.a. insektlivet, men for at bevare den må den afgræsses. Overdrev og heder udgjorde i 2010 blot 721 ha eller 1,1 % af kommunens areal.

En helt speciel naturtype er rimme-doppe-landskabet ved Melholt og Smalby i kommunens sydøstlige hjørne. Rimmerne er gamle opskylsrygge, mens dopperne er området mellem rimmerne, som typisk er fyldt med tørvejord. Ved Melholt er det meste af rimme-doppe-landskabet planeret, drænet og omdannet til agerjord, men efter forårets pløjning og harvning fremtræder markerne zebrastribede, hvor de hvide striber er rimmerne, og de sorte er dopperne. Ved Smalby Mose ligger rimmerne og dopperne urørte.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land