Den store andel af bebyggede arealer og infrastruktur levner ikke megen plads til skov i Vallensbæk Kommune. Skovene har da også overvejende karakter af småskove og parklignende bevoksninger, som især ligger syd for Vallensbæk Landsby, omkring golfbanen og ved Tueholmsøen. Dertil kommer de støjdæmpende beplantninger langs især nordsiden af Holbækmotorvejen. Tilsammen giver de små bevoksninger et samlet skovareal på 80 ha, svarende til ca. 8 % af kommunens areal.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vallensbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove