Kommunens åbne landskaber ligger hovedsagelig i den grønne kile omkring Vallensbæk Landsby mellem Vallensbæk Nordmark og Vallensbæk Strand samt i Store Vejleådal og Strandparken. Tilsammen dækker engene, moserne, overdrevene og strandengene 57 ha, hvilket svarer til ca. 6 % af kommunens areal. Engene ligger hovedsagelig i Vallensbæk Mose og Strandparken og udgør med 23 ha det største areal. Vallensbæk Mose rummer også kommunens eneste mosearealer, som dækker 18 ha, mens de i alt 5 ha store overdrev findes omkring Tueholmsøen og i Strandparken. Mens et smalt strandengsområde smyger sig langs hjørnet af Krabbestien og Nældestien lige nord for Vallensbæk Havn, ligger de største strandenge som et sammenhængende areal i Vejleådal lige syd for Vallensbæk Strandvej. Tilsammen dækker strandengene 11 ha. Ud over de nævnte naturtyper har også golfbanen øst for Vallensbæk Landsby med sit varierede landskab samt villakvartererne en vis betydning for dyrelivet, ikke mindst for fuglene.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vallensbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land