Geologisk tidslinje for Vallensbæk Kommune.

.

I det meste af Vallensbæk Kommune ligger toppen af de prækvartære lag, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år, i dybder på blot 1‑2 m. I nord består de øverste dele af ca. 50 m tykke lag af kalksten fra Danien, mens de i syd består af skrivekridt fra Kridttid. Ude ved kysten overlejres skrivekridtet af 10‑15 m tykke lag af kalksten fra Danien.

Oven på de prækvartære lag findes tynde lag af moræneler og smeltevandssand, som blev aflejret af is og smeltevand i slutningen af sidste istid. Langs Store Vejleå findes desuden sand, ler og tørvelag, mens der ved åens udmunding i Strandparken findes havaflejringer af sand og grusede strandvolde. Disse aflejringer stammer alle fra tiden efter sidste istid.

Kommunen indvinder grundvand fra lagene af danienkalk og skrivekridt.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vallensbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi